Proje Koordinatörü: Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaçlarımız: Merkezimiz; dönüşüm, inovasyon ve bilgi temelli bir topluma geçiş hakkında disiplinler arası ortak bir araştırma platformu olarak 2011 yılında kuruldu. Vizyonumuz: Dönüşüm ve inovasyon temelli sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının yürütüldüğü bir araştırma merkezi olmak, bu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeylerde bir referans haline gelmek.

Misyonumuz: Bilgi toplumuna geçiş sürecinde disiplinler arası araştırma ve politika çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak, bilgi ve inovasyon temelli rekabetçiliği artırmak, inovasyon ve rekabet temelli kalkınma alanlarında analitik ve deneysel projeler geliştirmek.

Hedeflerimiz:

• Rekabet stratejileri ve politika tavsiyeleri oluşturmak
• Saha araştırmaları ve eğitim aracılığıyla girişimcilik ve yenilikçi düşünceyi teşvik etmek
• Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
• Merkezin faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak