Tarım Teknolojilerinde İngiltere-Türkiye İşbirliğini Desteklemek için Kapasite Geliştirme ve Ağ Oluşturma Projesi

2016-2017 Prosperity Fund, İngiltere Büyükelçiliği ve Boğaziçi Üniversitesi Eş Finansmanı

Projenin Amacı: Sektörle üniversiteler arasında işbirliğini artırmak, Teknoloji Transfer Ofisleri, teknoparklar ve inovasyon merkezlerini bilgiyi yayma faaliyetlerine dahil etmek, İngiltere tarım teknolojileri sektörünü çok düzeyli ortaklıklar geliştirerek kıyas kriteri kılmak suretiyle Türk tarım teknolojileri sektörünün kapasitesini güçlendirmek.

Arka Plan: İngiltere, tarım bilimi alanında lider ülkelerden biridir. Türk tarım sektörü, geniş arazi kullanımı ve hacmi itibariyle büyük bir potansiyel arz etmektedir. .

Tarım teknolojileri sektörü nispeten yeni bir sektör olmasının yanı sıra az sayıda özel şirket ve üniversite merkezlerinin faaliyet gösterdiği parçalı bir yapıya sahiptir.

Projemiz kapsamında Türkiye’de tarım teknolojileri alanında mevcut bilgi birikimini artırmak, Türk ve İngiliz paydaşlar arasında araştırmacılar, inovasyon profesyonelleri ve girişimcilerden oluşan bir ağ kurmak amacındayız. Bu ağ, İngiltere ile Türkiye arasında akademik işbirliğine ve ticari fırsatlara katkıda bulunacaktır.

PROJE FAALİYETLERİMİZ

1. İngiltere ve Türkiye’deki tarım teknolojileri sektörünün değerlendirilmesi İngiltere ve Türkiye’de tarım teknolojileri sektörü hakkındaki bilgi birikimini, bilhassa ağ oluşturma ve işbirliği uygulamalarına vurgu yaparak geliştirmek.
2. Londra ve İstanbul’da ortak toplantılar gerçekleştirilmesi Türk tarım teknolojileri sektörünün İngiltere’den bilgi ve deneyim transferine ihtiyaç duyan alanlarını ve Türk kurumlarının kapasitesinin artırılmasını hedefleyen İngiltere paydaşlarının bilgi transferi tasarımını tespit etmek.
3. İşbirliği için bir bilgi tabanı oluşturulması Bilginin yayılmasını, topluluk ve ağ oluşturulmasını sağlayan web tabanlı bir platform oluşturmak.
4. Tarımsal bilginin yayılması ve bilgi transferi seminerleri TTO’lar, teknoparklar, KOBİler, araştırma merkezleri arasında ağ oluşturma ve işbirliği faaliyetlerine dair kapasiteyi artırmak ve bilgi tabanını geliştirmek. İngiltere’deki deneyim ve en iyi uygulamaların transferi.
5. Politika ve strateji oluşturulması, yayılması ve farkındalığın artırılması Kamuoyunda tarım teknolojileriyle ve İngiltere-Türkiye işbirliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak suretiyle stratejik yol haritasını paylaşmak.