Tarım Teknolojilerinde  İngiltere-Türkiye İşbirliğini Desteklemek için Kapasite Geliştirme ve Ağ Oluşturma Projesi

Londra Yuvarlak Masa Toplatısı , 17 Kasım 2016, Royal Society of Chemistry,
Westminster, London

Program

13:30-14:30 Türkiye'den gelen katılımcıların presentasyonları

Prof. Gökhan Özertan,
Sunumu yükleyin
Boğaziçi Universitesi, İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Merkezi Türkiye Tarım Sektörü

Prof. Arzu Tektaş,
Sunumu yükleyin
Boğaziçi Universitesi, İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Merkezi
Projenin Genel Çerçevesi ve Türkiye Tarım Sektörünün SWOT Analizi

Prof. Hijran Yavuzcan,
Sunumu yükleyin
Ankara Universitesi: Aquakültür ve Aquakültürde Hastalık Kontrolü: Hassas Tarım
Ankara Universitesi Agropark
Türkiye'de Hassas Tarım

Prof. Mehmet İnan,
Sunumu yükleyin
Akdeniz Universitesi: Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Bioteknoloji: Gıda Güvenliği ve Gıda Analizi, GDO'lar
TÜrkiye'de Gıda Güvenliği ve Tarım Araştırmaları Merkezi Müdürü
TÜkiye'de Bioteknoloji

Bülent Üner,
Sunumu yükleyin
Boğaziçi Universitesi: Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü
Türkiye'de Teknoparklar and TTO'lar

Tanzer Bilgen,
Sunumu yükleyin
Doktar Danışmanlık
TÜrkiye Tarım Sektöründe Dijital Dönüşüm: Mevcut Durum ve Fırsatlar

14:30-14:45 Kahve Arası

14:45-15:45 İngiltere'den Katılımcıların Sunumları

Callum Harvey
Sunumu yükleyin
Knowledge Transfer Network,
Bilgi Transferi Bölümü Müdürü
İngiltere Tarım Teknolojilerinde Bİlgi Transfer Ağlarının Rolü

Dr. Bruce Grieve
Sunumu yükleyin
Manchester Üniversitesi, e-Agri Sensors Centre
Mühendis,  e-Agri Sensors Merkezi Müdürü
e-Agri: Akıllı Gıda Sistemleri Sunumuna Sensorları ve Elektronik Mühendisliğini Entegre Etmek

Stephen Oyston
Sunumu yükleyin
N8 AgriFood, İş Geliştirme Müdürü
N8'in Tarımsal Gıda Sektörüne Tanıtımı

Dr. Izhar Ul-Haq
Sunumu yükleyin
Science and Technology Facilities Council ,
İş Geliştirme Müdürü, STFC assigned to Technology department
STFC Hakkında Genel Bir Sunum

Geoff McBride
Sunumu yükleyin
STFC GFS & Agri-tech Tema Lideri
STFC’nin Küresel Gıda GÜvenliği ve Tarım Teknolojileri Açısından Uygunluğu

Professor Habin Lee
Sunumu yükleyin
Brunel Business School, Brunel Universitesi Londra
Atık Azaltımı ile Gıda GÜvenliğinin Yönetmek

Prof Colin Moffat
Sunumu yükleyin
Marine Scotland, Bilim Bölümü Başkanı
İngiltere Aquakültür Sektörü

15:45-16:00 KAhve Arası
16:00-17:30 Fİkir PAylaşımı ve Öneriler